Foto: www.pexels.com

“Nekas nav uzdots”, “Mammīt, dzejoli iemācīšos rītdien, bet matemātiku izpildīšu vēlāk”.  Cik gan bieži vecākiem nenākas dzirdēt šādas frāzes! Atzīšu, ka man diezgan bieži! Tādēļ arvien biežāk aizdomājos cik daudz vecākiem  ir jāiesaistās bērnu mācību procesā? Daudz, patiešām daudz! Rakstiņā pastāstīšu kādēļ.

Laiks skrien vēja spārniem, Sanija mācās jau trešajā klasē. Jau trīs gadus  kopā ar meituku apgūstu sākumskolas mācību vielu. Es atsvaidzinu savas zināšanas 🙂

Pirmā klase ir tāds adaptācijas periods bērniem, kas iemāca bērnus pie konkrētiem paradumiem un prasībām. Manas pārdomas par pirmo klasi var lasīt šeit. Otrajā klasē bērni jau apraduši ar skolas dzīvi,  tādēļ par padarīto darbiņu tiek likti vērtējumi latviešu valodā un matemātikā.  Trešajā klasē vērtēti tiek jau trīs priekšmeti- matemātika,  latviešu valoda un angļu valoda.

Foto: www.pexels.com

Par šo mācību tēmu esmu runājusi arī ar skolotāju, jo patiešām nezināju vai daru pareizi, ka diezgan daudz iesaistos Sanijas mācību procesā. Kādēļ šaubijos? Tādēļ, ka mūsdienu bērniem jau no pirmās klases tiek kultivēts būt patstāvīgiem un pieaugušiem– mājās iet pašiem, mājas darbus pildīt pašiem, par savu rīcību atbildēt pašiem un utml. Domāju, ja palīdzēšu par daudz, pieradināšu Saniju nebūt patstāvīgai un vēlāk nākotnē viņai būs grūtības ar uzdoto  darbiņu realizāciju.

Bet tad sevi mierināju ar domu, ka es taču Sanijas vietā mājasdarbus nepildu, es viņai parādu, ka referātu var noformēt arī šādi vai ka referāta tēmu var aprakstīt dažādi. Es tā teikt paplašinu viņas redzesloku, jo kā gan bērns pats var zināt, ka var arī savādāk?

Vēl mani darīja bažīgu vai tas, ka palīdzu savai meitiņai, ir godīgi pret tiem bērniem, kuru vecāki nevar tik daudz iesaistīties mācību procesā? Jo taču manas palīdzības rezultātā Sanijai ir augstāki vērtējumi. Bet skolotāja mani pārliecināja, ka sākumskolā jācenšas pēc iespējas vairāk iesaistīties mācību procesā, jo sākumskola ir pats izglītības pamats! Tad arī nonācu pie secinājuma, ka palīdzēšu cik vien spēšu, jo man taču ir svarīga mana bērna nākotne!

Lai pārbaudītu kā Sanijai sokas bez manas palīdzības, izdomāju, ka pārbaudīšu, kas notiek, ja nepalīdzu sagatavoties pārbaudes darbam. Rezultāts- Angļu valodas konroldarbā vērtējums 5! Protams, ka visi bērni nav vienādi, vienam  apzinīgums kāpj grieztos, bet otram tas nav tik liels. Tādēļ katram bērnam jāveido sava pieeja mācībām.

Foto: www.pexels.com

Šo trīs mācību gadu laikā manas atziņas:

 • Pirmās klasītes ir nozīmīgas tālākajā bērna izglītības procesā, jo  bērniem jāieliek pats zināšanu pamats
 • Vecākiem ir jāpārbauda visi mājasdarbi, lai atklātu un novērstu, ka bērns nav kaut ko sapratis un apguvis.
 • Mācību procesā bērnam jāparāda, ka mācīties var dažādi
 • Ja bērns neizprot konkrēto mācību vielu, paskaidrot to viņam ar piemēriem, nevis pateikt pareizo atbildi priekšā
 • Vecākiem ir jāiesaistās bērna skolas dzīvē, jāapmeklē koncerti, pasākumi, sapulces, vecāku pēcpusdienas
 • Ar bērnu ir jārunā un jāprasa, lai pastāsta par skolas ikdienu- pozitīvām un arī negatīvām lietām

Kā es veidoju Sanijas mācību paradumus:

 • Mājasdarbi ir jāizpilda līdz plkst. 20:00; izņemot dienas, kad ir treniņi/pulciņi
 • Mājasdarbi jāpilda pie galda, nevis gultā vai uz grīdas
 • Dzejoļus un dziesmas iemācīties divu dienu laikā, sadalot tekstu uz pusēm (ja vien dzejolis nav uzdots uz nākošo dienu)
 • Sanijai ir pieeja skolēnu e-klasei, kur pati var apskatīt un sekot līdzi mājasdarbiem
 • Nepārmetu, ja vērtejums nav tik labs kā gribētos, bet mudinu vairāk censties un piestrādāt pie mācībām
 • Pati sekoju līdzi uzdotajiem mājasdarbiem
 • Par vērtējumu 10 Sanija saņem ko gardu pēc savas izvēles
 • Šad un tad pastāstu par izglītības nozīmību cilvēka dzīvē
 • Cenšos parādīt, ka uzdotos darbiņus realizēt var dažādi
 • Rosinu lasīt grāmatas, pēc pašas izvēles (šis punkts īpaši nerealizējas)
 • Gada laikā pāris reižu nopērku žurnālu Ilustrētā zinātne
 • Vedu Saniju uz angļu valodas pulciņu
 • Apmeklēju vecāku pēcpusdienas skolā, lai noskaidrotu kā Sanijai sokas ar mācībām
 • Vedu Saniju uz tautas dejām
 • Daudz spēlējam atmiņas spēles

Būtu forši ja padalītos kā tu veido sava bērna mācību paradumus, varbūt ir kādi ieteikumi 🙂

Pievienot atbildi

Your email address will not be published. Required fields are marked *